มี 40 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากUniversity of Wollongong

null

4925

55

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Bachelor of Business - Bachelor of Information Technology

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication and Media - Bachelor of Computer Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computer Science

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computer Science (Big Data)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computer Science (Cyber Security)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computer Science (Digital Systems Security)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computer Science (Game and Mobile Development)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computer Science (Software Engineering)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computer Science - Bachelor of Laws

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$31,372.00 (฿ 678,777) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computer Science - Bachelor of Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Data Science and Analytics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

A$33,840.00 (฿ 732,176) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Wollongong มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในด้านการสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานทันทีและคุณภาพการสอนในระดับนานาชาติ

  • ได้รับการจัดอันดับคุณภาพบัณฑิตอยู่ในกลุ่มชั้นนำ 1% ของโลก
  • นำเสนอทุนแลกเปลี่ยน, ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยม
  • ต้อนรับนึกศึกษานานาชาติกว่า 6000 คนต่อปี