มี 67 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากUniversity of Wollongong

null

4925

55

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Bachelor of Arts (International Relations)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$26,592.00 (฿ 575,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Photography)

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$26,592.00 (฿ 575,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Politics)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$26,592.00 (฿ 575,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Sociology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$26,592.00 (฿ 575,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts - Bachelor of Communication and Media

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$28,176.00 (฿ 609,627) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts - Bachelor of Economics and Finance

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$30,240.00 (฿ 654,285) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts - Bachelor of International Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$27,360.00 (฿ 591,972) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce (Economics)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$30,240.00 (฿ 654,285) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication and Media

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$28,176.00 (฿ 609,627) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication and Media (Global Screen Media)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$28,176.00 (฿ 609,627) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication and Media (Journalism)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$28,176.00 (฿ 609,627) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Communication and Media (Marketing Communication and Advertising)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$28,176.00 (฿ 609,627) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Wollongong มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในด้านการสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานทันทีและคุณภาพการสอนในระดับนานาชาติ

  • ได้รับการจัดอันดับคุณภาพบัณฑิตอยู่ในกลุ่มชั้นนำ 1% ของโลก
  • นำเสนอทุนแลกเปลี่ยน, ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยม
  • ต้อนรับนึกศึกษานานาชาติกว่า 6000 คนต่อปี