มี 16 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากUniversity of Wollongong

australia

4399

46

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Bachelor of Bionanotechnology (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$32,112.00 (฿ 718,159) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Bionanotechnology (Honours) (Dean’s Scholar)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 December 2020

A$32,112.00 (฿ 718,159) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Conservation Biology (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$32,112.00 (฿ 718,159) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Conservation Biology (Honours) (Dean's Scholar)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

A$32,112.00 (฿ 718,159) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Marine Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 December 2020

A$31,632.00 (฿ 707,424) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Marine Science (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 December 2020

A$32,112.00 (฿ 718,159) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Medical Biotechnology (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 December 2020

A$32,112.00 (฿ 718,159) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Medical Biotechnology (Honours) (Dean's Scholar)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 December 2020

A$32,112.00 (฿ 718,159) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Biomolecular Physics)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$37,536.00 (฿ 839,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Cell and Molecular Biology)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 December 2020, 27 June 2021

A$31,728.00 (฿ 709,571) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Ecology and Conservation Biology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 December 2020, 27 June 2021

A$31,728.00 (฿ 709,571) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science Advanced (Honours) (Biomolecular Physics)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021

A$37,536.00 (฿ 839,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Wollongong มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในด้านการสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานทันทีและคุณภาพการสอนในระดับนานาชาติ

  • ได้รับการจัดอันดับคุณภาพบัณฑิตอยู่ในกลุ่มชั้นนำ 1% ของโลก
  • นำเสนอทุนแลกเปลี่ยน, ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยม
  • ต้อนรับนึกศึกษานานาชาติกว่า 6000 คนต่อปี