มี 2 หลักสูตรวิชาผู้ประกอบการระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Wollongong

australia

7017

66

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Master of Business (Innovation and Entrepreneurship)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 18 พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

24 January 2020, 1 May 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Information Technology (Enterprise Networking)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 YEARS (4 SESSIONS)

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$33,168.00 (684,614 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Wollongong มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในด้านการสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานทันทีและคุณภาพการสอนในระดับนานาชาติ

  • ได้รับการจัดอันดับคุณภาพบัณฑิตอยู่ในกลุ่มชั้นนำ 1% ของโลก
  • นำเสนอทุนแลกเปลี่ยน, ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยม
  • ต้อนรับนึกศึกษานานาชาติกว่า 6000 คนต่อปี