มี 20 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากUniversity of Wollongong

australia

6377

66

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Bachelor of Arts (Indigenous Studies)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$26,592.00 (557,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts (Music)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2020

A$27,408.00 (574,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts (Visual Arts and Design)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2020

A$27,408.00 (574,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Arts

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$27,408.00 (574,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Commerce

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$30,240.00 (633,785 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of International Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

10 July 2020

A$27,408.00 (574,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Journalism

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2020

A$27,408.00 (574,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Laws

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2020

A$34,224.00 (717,284 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2020

A$31,728.00 (664,971 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Performance and Theatre

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2020

A$26,592.00 (557,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Creative Arts

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$28,512.00 (597,569 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Arts

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SESSIONS)

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

A$28,272.00 (592,539 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Wollongong มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในด้านการสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานทันทีและคุณภาพการสอนในระดับนานาชาติ

  • ได้รับการจัดอันดับคุณภาพบัณฑิตอยู่ในกลุ่มชั้นนำ 1% ของโลก
  • นำเสนอทุนแลกเปลี่ยน, ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยม
  • ต้อนรับนึกศึกษานานาชาติกว่า 6000 คนต่อปี