มี 16 หลักสูตรศิลปะระดับจากUniversity of Wollongong

australia

7270

67

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Bachelor of Arts (Creative Writing)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SESSIONS)

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$26,592.00 (557,086 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Indigenous Studies)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$26,592.00 (557,086 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts (Creative Writing)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$27,408.00 (574,181 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts (Music)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SESSIONS)

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$27,408.00 (574,181 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts (Visual Arts and Design)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$27,408.00 (574,181 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts (Visual Arts)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$27,408.00 (574,181 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Commerce

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$30,240.00 (633,510 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$33,840.00 (708,928 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of International Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$27,408.00 (574,181 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Laws

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$34,224.00 (716,972 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$31,728.00 (664,683 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Arts/Bachelor of Communication and Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$28,176.00 (590,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Wollongong มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในด้านการสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานทันทีและคุณภาพการสอนในระดับนานาชาติ

  • ได้รับการจัดอันดับคุณภาพบัณฑิตอยู่ในกลุ่มชั้นนำ 1% ของโลก
  • นำเสนอทุนแลกเปลี่ยน, ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยม
  • ต้อนรับนึกศึกษานานาชาติกว่า 6000 คนต่อปี