มี 27 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากUniversity of Wollongong

australia

7307

67

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Bachelor of Arts - Bachelor of Communication and Media

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$28,176.00 (590,270 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education - The Early Years

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$27,648.00 (579,209 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Primary Education

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SESSIONS)

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$28,464.00 (596,304 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SESSIONS)

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$27,648.00 (579,209 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Education

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,744.00 (581,220 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SESSIONS)

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,744.00 (581,220 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated in Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 YEARS (8 SESSIONS)

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

A$27,744.00 (581,220 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Autism

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$13,176.00 (276,029 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Tertiary Teaching and Learning Practices

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - ONE SESSION FULL-TIME, OR PART-TIME EQUIVALENT.

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in TESOL

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Adult and Vocational Education

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - ONE YEAR FULL-TIME, OR PART-TIME EQUIVALENT

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$27,120.00 (568,148 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in TESOL

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR FULL-TIME (2 SESSIONS) OR PART-TIME EQUIVALENT

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

14 February 2020

A$27,648.00 (579,209 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Wollongong มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในด้านการสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานทันทีและคุณภาพการสอนในระดับนานาชาติ

  • ได้รับการจัดอันดับคุณภาพบัณฑิตอยู่ในกลุ่มชั้นนำ 1% ของโลก
  • นำเสนอทุนแลกเปลี่ยน, ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยม
  • ต้อนรับนึกศึกษานานาชาติกว่า 6000 คนต่อปี