มี 4 หลักสูตรชีววิทยาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากDuke-NUS Medical School

singapore

246

Doctor of Medicine (MD)/Doctor of Philosophy (PhD) in Integrated Biology and Medicine

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 7 YEARS TO COMPLETE

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

SG$67,000.00 (฿ 1,512,197) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Medicine (MD)/Doctor of Philosophy (PhD) in Quantitative Biology and Medicine

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 7 YEARS TO COMPLETE

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

SG$67,000.00 (฿ 1,512,197) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Quantitative Biology and Medicine

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

SG$67,000.00 (฿ 1,512,197) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Integrated Biology and Medicine (IBM)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 - 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

SG$67,000.00 (฿ 1,512,197) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้