เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ TUM Asia

singapore

127

Master of Science in Aerospace Engineering (TUM)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

SG$19,260.00 (฿ 451,243) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Green Electronics (Jointly delivered by NTU-TUM)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

SG$19,260.00 (฿ 451,243) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Industrial Chemistry (Jointly delivered by NUS-TUM)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

SG$24,075.00 (฿ 564,053) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Integrated Circuit Design (Jointly delivered by NTU-TUM)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

SG$17,120.00 (฿ 401,104) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Rail, Transport and Logistics (TUM)

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

SG$15,675.00 (฿ 367,250) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้