มี 9 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากManagement Development Institute of Singapore (MDIS)

singapore

2178

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Hons) Business and Human Resource Management (Top-Up)

เข้าชม52ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - YEAR 2 ENTRY: 16 MONTHS ; YEAR 3 ENTRY: 8 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) Business and Management (Top-Up)

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing (Top-up)

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, ตุลาคม 2020

SG$16,050.00 (358,085 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) Business Management (Top-Up)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, ตุลาคม 2020

SG$16,050.00 (358,085 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) in Business Studies and Finance

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Doctorate in Business Administration

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 27 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

SG$14,980.00 (334,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MBA - Master of Business Administration

เข้าชม21ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

SG$26,215.00 (584,872 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MBA - Master of Business Administration in Human Resource Management

เข้าชม12ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

SG$26,215.00 (584,872 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MBA - Master of Business Administration in Supply Chain Management

เข้าชม74ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

SG$26,215.00 (584,872 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้