มี 2 หลักสูตรการจัดการการศึกษาระดับจากNanyang Technological University (NTU)

singapore

8844

54

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 47

Master of Arts (Educational Management)

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 1 YEAR; MAXIMUM 2 YEARS

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts (Leadership and Educational Change), Joint Programme

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้