มี 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากNational University of Singapore (NUS)

singapore

34495

190

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 25

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BBA Acc (Hons) / Master in Public Policy (MPP)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

SG$20,550.00 (456,621 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BBA(Hons) / Master in Public Policy (MPP)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

SG$20,550.00 (456,621 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้