มี 6 หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชระดับจากUniversity of Texas At Arlington

usa

405

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Biology and Master of Science in Biomedical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$29,398.00 (889,760 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biomedical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$29,398.00 (889,760 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biomedical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 47 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$21,026.00 (636,373 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fast Track for Master of Science in Biomedical Engineering and Bachelor of Science in Biochemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$29,398.00 (889,760 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fast Track for Master of Science in Biomedical Engineering and Bachelor of Science in Physics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$29,398.00 (889,760 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Biomedical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS 

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$21,026.00 (636,373 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้