มี 9 หลักสูตรการบัญชีระดับจากIllinois Institute of Technology

usa

302

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Co-Terminal Bachelor of Science in Applied Mathematics / Master of Mathematical Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Dual Degree of J.D./LL.M. Program in Taxation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020

US$46,350.00 (1,408,739 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Dual Degree of J.D./M.S. Program in Finance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020

US$46,350.00 (1,408,739 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LL.M. in Taxation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020

US$43,000.00 (1,306,921 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Computer Science with a Specialization in Finance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020

US$28,350.00 (861,656 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematical Finance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020

US$28,350.00 (861,656 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematical Finance (with IIT Stuart School of Business)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020

US$28,350.00 (861,656 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Dual Degree of M.B.A. - Master of Business Administration /M.S. (Choose from M.S. E.M.S., M ...

MBA

เต็มเวลา - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020

US$28,350.00 (861,656 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Dual Degree of M.B.A. - Master of Business Administration /M.S. (Choose from M.S. E.M.S., M ...

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020

US$28,350.00 (861,656 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้