ทั้งหมดที่ Holmesglen ออสเตรเลีย

null

897

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021

A$14,900.00 (295,646 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Graphic Design

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$13,800.00 (273,820 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Hospitality Management

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021

A$14,600.00 (289,693 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Interior Design

เข้าชม18ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 27 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021

A$27,600.00 (547,639 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$16,900.00 (335,330 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$15,900.00 (315,488 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Construction Management and Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021

A$19,200.00 (380,966 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Early Childhood Teaching

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$17,100.00 (339,298 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fashion Design

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$18,800.00 (373,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Hospitality Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020

A$15,500.00 (307,551 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Systems

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

A$17,400.00 (345,251 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

A$27,200.00 (539,702 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้