มี 7 หลักสูตรการออกแบบที่ไม่ใช่ทางอุตสาหกรรมระดับจากSheffield Hallam University

uk

2352

36

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Design (Graphics) MA

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Design (Graphics) MFA

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£9,270.00 (379,888 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Design (Illustration) MA

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Design (Illustration) MFA

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£9,270.00 (379,888 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Design (Interaction) MFA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£9,270.00 (379,888 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Entrepreneurship (Design) MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,450.00 (633,147 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Game Design and Development with Foundation Year BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,650.00 (559,382 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ที่มหาวิทยาลัย Sheffield Hallam สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเพื่อสอนให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

  • ตั้งอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์ - เมืองแห่งการศึกษาที่แท้จริง
  • โอกาสในการทำงานสำหรับนักเรียนผ่านโครงข่ายมากมาย
  • ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่ต่ำ
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและปรับปรุงในสองวิทยาเขต