มี 53 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากSheffield Hallam University

uk

2095

28

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Practice (Radiotherapy and Oncology) MSc

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advancing Professional Practice MSc

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ธันวาคม 2019, เมษายน 2020, พฤษภาคม 2020, สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Approved Mental Health Professional (AMHP) PgCert

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 5 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Business and Management with Psychology BA

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,650.00 (544,620 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Clinical Cognitive Neuroscience MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Criminology and Psychology BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,650.00 (544,620 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Criminology and Psychology with Foundation Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,650.00 (544,620 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Developmental Psychology MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diagnostic Radiography BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£15,650.00 (624,418 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Education with Psychology and Counselling BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,650.00 (544,620 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Food and Nutrition (1 year top up) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,650.00 (544,620 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Food and Nutrition BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,650.00 (544,620 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ที่มหาวิทยาลัย Sheffield Hallam สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเพื่อสอนให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

  • ตั้งอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์ - เมืองแห่งการศึกษาที่แท้จริง
  • โอกาสในการทำงานสำหรับนักเรียนผ่านโครงข่ายมากมาย
  • ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่ต่ำ
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและปรับปรุงในสองวิทยาเขต