เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ James Cook University Singapore

singapore

1839

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Majoring in Psychology Studies)

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$30,816.00 (฿ 724,324) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$29,532.00 (฿ 694,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Majoring in Accounting)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$29,532.00 (฿ 694,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Majoring in Banking and Finance)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$29,532.00 (฿ 694,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Majoring in Business Intelligence and Information Systems)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$29,532.00 (฿ 694,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Majoring in Financial Management)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$29,532.00 (฿ 694,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Majoring in Hospitality and Tourism Management)

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$29,532.00 (฿ 694,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Majoring in International Business)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$29,532.00 (฿ 694,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Majoring in Management)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$29,532.00 (฿ 694,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Majoring in Marketing)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$29,532.00 (฿ 694,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Sports and Events Management)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$29,532.00 (฿ 694,144) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business and Environmental Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

SG$30,120.50 (฿ 707,976) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้