มี 7 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากJames Cook University Singapore

singapore

1525

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy Research Thesis (Information Technology)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2021

SG$33,731.75 (฿ 764,979) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology (Majoring in Business Informatics)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology (Majoring in Computing and Networking)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology (Majoring in Interactive Technologies and Games Design)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม15ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Information Technology / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Philosophy Research Thesis (Information Technology)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2021

SG$33,919.00 (฿ 769,225) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้