มี 2 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับจากJames Cook University Singapore

singapore

1464

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Graduate Diploma of Research Methods (Tropical Health and Medicine)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

SG$26,964.00 (608,405 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้