มี 21 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากIndiana University Purdue University Indianapolis

usa

1578

27

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Biology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$31,278.00 (975,239 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$31,278.00 (975,239 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biotechnology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$31,278.00 (975,239 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Jurisprudence/Master of Arts in Philosophy with a Concentration in Health Law and Bioet ...

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - CAN BE OBTAINED WITH A TOTAL OF 108 EARNED CREDITS

เริ่มเรียน - 12 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,017.00 (1,497,156 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science Degree in Anatomy and Cell Biology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (590,793 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Biostatistics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 36 CREDITS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$23,862.00 (744,010 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Medical and Molecular Genetics

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (590,793 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Microbiology and Immunology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 30 CREDITS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (590,793 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MS in Biochemistry and Molecular Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 11 เดือน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (590,793 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MS in Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,600.00 (579,942 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Addiction Neuroscience

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 85 CREDIT HOURS (POST-BACCALAUREATE)

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,600.00 (579,942 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Anatomy and Cell Biology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

US$18,948.00 (590,793 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

จุดแข็งของ IUPUI อยู่ที่การผสมผสานการมีส่วนร่วมกับชุมชน, วิธีการเรียนการสอนอันมีความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัยอันมีนวัตกรรม

  • นักศึกษาของ IUPUI กว่า 30,000 คนมาจาก 145 ประเทศ
  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรกว่า 350 หลักสูตร ใน 17 คณะวิชา
  • อยู่ใน Indianapolis เมืองที่สดใสและใหญ่เป็นอันดับ 15 ในอเมริกา
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหรัฐ