มี 1 หลักสูตรเภสัชวิทยาระดับจากIndiana University Purdue University Indianapolis

usa

1715

15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Pharmacology and Toxicology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

US$20,183.00 (฿ 631,328) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Indiana University Purdue University Indianapolis

IUPUI เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Indiana หรือมหาวิทยาลัย Purdue

  • ปริญญาจากมหาวิทยาลัย Indiana หรือมหาวิทยาลัย Purdue
  • ทุนการศึกษาจำนวนกว่า 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐจัดสรรให้แก่นักศึกษาต
  • 450 สาขาเปิดสอนใน 17 คณะวิชา
  • อยู่ใน Indianapolis เมืองอันสดใสและใหญ่อันดับที่ 15 ของอเมริกา