มี 20 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากIndiana University Purdue University Indianapolis

usa

1638

24

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MA in English

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THESIS OPTION 36 CREDIT HOURS; NON-THESIS OPTION 40 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (625,208 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in History

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 36 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (625,208 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Museum Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (625,208 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Philosophy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,600.00 (613,726 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in the Teaching of Spanish (M.A.T.)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (625,208 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Library Science/Master of Arts in History

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 53 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (625,208 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D. - Doctor of Philosophy in American Studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 TOTAL HOURS; 60 HOURS BEYOND A M.A

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

US$18,948.00 (625,208 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Philanthropic Studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (625,208 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D. - Doctor Philosophy in Accounting

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 TO 5 YEARS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (625,208 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D. - Doctor Philosophy in Dental Science

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$18,948.00 (625,208 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D. - Doctor Philosophy in Economics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

US$18,948.00 (625,208 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D. - Doctor Philosophy in Electrical and Computer Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 90 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$23,394.00 (771,908 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

จุดแข็งของ IUPUI อยู่ที่การผสมผสานการมีส่วนร่วมกับชุมชน, วิธีการเรียนการสอนอันมีความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัยอันมีนวัตกรรม

  • นักศึกษาของ IUPUI กว่า 30,000 คนมาจาก 145 ประเทศ
  • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรกว่า 350 หลักสูตร ใน 17 คณะวิชา
  • อยู่ใน Indianapolis เมืองที่สดใสและใหญ่เป็นอันดับ 15 ในอเมริกา
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหรัฐ