เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อเมริกา ที่ Southern Illinois University Edwardsville

usa

1022

6

Accelerated RN to BS in Nursing Option

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$36,492.00 (฿ 1,137,912) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Accounting (BSA)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$27,272.00 (฿ 850,409) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Anthropology (BA,BS)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$36,492.00 (฿ 1,137,912) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Applied Communication Studies (BA,BS)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$36,492.00 (฿ 1,137,912) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Applied Communication Studies (BA/BS) - Public Relations, Online Degree Completion

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Communication Studies (MA)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$30,582.00 (฿ 953,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Communication Studies (MA) - Corporate and Organizational Communication

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$30,582.00 (฿ 953,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Communication Studies (MA) - Interpersonal Communication

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$30,582.00 (฿ 953,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Communication Studies (MA) - Public Relations

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 33 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$30,582.00 (฿ 953,623) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Art (BA) - Art History Specialization

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$36,492.00 (฿ 1,137,912) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Art (BA,BS) - Art Studio Specialization

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$36,492.00 (฿ 1,137,912) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Art (BFA) - Art and Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 ธันวาคม 2021

US$36,492.00 (฿ 1,137,912) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Southern Illinois University Edwardsville

มหาวิทยาลัย Southern Illinois Edwardsville เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสูง

  • ค่าเล่าเรียนในราคาที่เหมาะสมพร้อมโอกาสได้รับทุนการศึกษา
  • มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากแม่น้ำ Mississippi River
  • หนึ่งในวิทยาเขตที่มีความปลอดภัยที่สุดในประเทศ
  • มีความหลากหลาย และบรรยากาศที่อบอุ่น