มี 23 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversity of California Riverside

9143

203

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 198

B.A. in Environmental Science

เข้าชม17ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Mathematics

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Mathematics

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Mathematics for Secondary Teachers

เข้าชม13ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts and Bachelor of Science in Chemistry

เข้าชม12ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Biochemistry

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Biology

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Entomology

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Neuroscience

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Physics

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Statistics

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biochemistry

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 มกราคม 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UCR เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่สูงและเป็นที่ยอมรับซึ่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาในวิทยาเขตที่เป็นมิตรและมีความหลากหลายทางเชื้อชาติใน Riverside, California

  • มหาวิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัย California อันมีชื่อเสียง
  • มีนักศึกษานานาชาติจาก 65 ประเทศ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี, โทและเอกที่เป็นที่ยอมรับอย่างสูง
  • ชีวิตนักศึกษาที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนาน