มี 6 หลักสูตรนาครศึกษาระดับจากUniversity of Colorado Denver - Downtown Denver Campus

usa

305

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Geography - Urban Studies and Planning

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$28,888.00 (฿ 878,426) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Education and Human Development

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 75 SEMESTER CREDITS

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$17,858.00 (฿ 543,026) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Sustainable Urban Agriculture

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$17,913.00 (฿ 544,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Public Administration/Master of Urban and Regional Planning

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 66 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 23 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$17,951.00 (฿ 545,854) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Urban and Regional Planning

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 54 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$41,641.00 (฿ 1,266,220) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Urban Design

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 April 2021

US$41,641.00 (฿ 1,266,220) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้