มี 27 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากUniversity of Illinois At Chicago

null

3747

53

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration Completion Program

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 61 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,644.00 (1,066,382 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,784.00 (1,070,955 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Entrepreneurship

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,644.00 (1,066,382 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Finance

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,644.00 (1,066,382 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Human Resource Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$30,144.00 (984,714 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Information and Decision Sciences

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$32,644.00 (1,066,382 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,644.00 (1,066,382 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Marketing

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,644.00 (1,066,382 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration: Accounting Emphasis

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MBA

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

US$28,814.00 (941,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration: Human Resource Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4-5 YEARS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

US$28,814.00 (941,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration: Information Decision Sciences (IDS) Emphasis

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MBA

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2021

US$28,814.00 (941,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration: Marketing Emphasis

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MBA

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$28,814.00 (941,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Illionois at Chicago เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคุ้มค่าเงินที่สุดอันดับ 7 จากการจัดอันดับโดย Wall Street Journal และ Times Higher Education

  • มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโกด้วยจำนวนนักศึกษา 30,000 คน
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายที่สุดของประเทศ
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
  • มุ่งเน้นการทำวิจัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก