มี 19 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Illinois At Chicago

null

3747

53

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science in Chemical Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,694.00 (1,068,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Civil Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,694.00 (1,068,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Electrical Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,694.00 (1,068,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Engineering Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$32,694.00 (1,068,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Industrial Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,694.00 (1,068,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,694.00 (1,068,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 108 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

30 April 2020

US$28,814.00 (941,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 108 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (941,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 108 SEMESTER HOURS; 32 HOURS TRANSFERRED FROM MS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (941,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 108 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (941,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 108 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (941,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Energy Engineering

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 32 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$36,086.00 (1,178,821 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Illionois at Chicago เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคุ้มค่าเงินที่สุดอันดับ 7 จากการจัดอันดับโดย Wall Street Journal และ Times Higher Education

  • มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโกด้วยจำนวนนักศึกษา 30,000 คน
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายที่สุดของประเทศ
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
  • มุ่งเน้นการทำวิจัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก