มี 65 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Illinois At Chicago

null

3764

54

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Public Health

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,784.00 (1,081,741 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts with a Major in Psychology - Applied Psychology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$31,894.00 (1,052,374 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts with a Major in Psychology - General Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$31,894.00 (1,052,374 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nursing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$34,414.00 (1,135,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nutrition - Coordinated Program

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$31,394.00 (1,035,876 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science with a Major in Integrated Health Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$31,894.00 (1,052,374 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Dental Medicine (DMD)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (950,747 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Dental Medicine (DMD)/Master of Science in Clinical and Translational Science

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Medicine/Master of Science in Bioengineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MASTERS OF SCIENCE IN BIOENGINEERING, A 36-SEMESTER-HOUR PROGRAM, AND SATISFY FOUR YEARS OF THE REQUIRED MEDICAL DEGREE PROGRAM OF STUDY

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Nursing Practice (DNP)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 63 - 90 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (950,747 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Pharmacy (PharmD)/Doctor of Philosophy (PhD) - College of Pharmacy

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - APPROXIMATELY 2 YEARS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Pharmacy (PharmD)/Master of Science in Clinical and Translational Science

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Illionois at Chicago เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคุ้มค่าเงินที่สุดอันดับ 7 จากการจัดอันดับโดย Wall Street Journal และ Times Higher Education

  • มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโกด้วยจำนวนนักศึกษา 30,000 คน
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายที่สุดของประเทศ
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
  • มุ่งเน้นการทำวิจัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก