มี 65 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Illinois At Chicago

null

3557

44

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Public Health

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$32,784.00 (996,909 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts with a Major in Psychology - Applied Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$31,894.00 (969,846 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts with a Major in Psychology - General Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$31,894.00 (969,846 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

15 January 2020

US$34,414.00 (1,046,475 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nutrition - Coordinated Program

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$31,394.00 (954,641 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Rehabilitation Sciences

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$30,144.00 (916,631 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science with a Major in Integrated Health Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$31,894.00 (969,846 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Nutrition - Nutrition Science Concentration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$31,394.00 (954,641 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Dental Medicine (DMD)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (876,188 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Dental Medicine (DMD)/Master of Science in Clinical and Translational Science

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Medicine/Master of Science in Bioengineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MASTERS OF SCIENCE IN BIOENGINEERING, A 36-SEMESTER-HOUR PROGRAM, AND SATISFY FOUR YEARS OF THE REQUIRED MEDICAL DEGREE PROGRAM OF STUDY

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Nursing Practice (DNP)

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 63 - 90 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (876,188 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Illionois at Chicago เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคุ้มค่าเงินที่สุดอันดับ 7 จากการจัดอันดับโดย Wall Street Journal และ Times Higher Education

  • มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโกด้วยจำนวนนักศึกษา 30,000 คน
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายที่สุดของประเทศ
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
  • มุ่งเน้นการทำวิจัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก