มี 32 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากUniversity of Illinois At Chicago

null

3689

47

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Education in the Arts

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2020

US$30,144.00 (909,749 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in the Teaching of History

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,144.00 (909,749 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Urban Education: Elementary Education

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 121-124 HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,144.00 (909,749 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts in Art Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$32,784.00 (989,424 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction: Curriculum Studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MASTERS

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (869,609 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction: Literacy, Language, and Culture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MASTERS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (869,609 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction: Mathematics and Science Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MASTERS

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (869,609 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Learning Sciences

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (869,609 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Policy Studies in Urban Education: Educational Organization and Lea ...

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM100 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE DEGREE, 68 FROM THE MASTER’S DEGREE

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (869,609 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Policy Studies in Urban Education: Social Foundations of Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM100 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE DEGREE, 68 FROM THE MASTER’S DEGREE

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (869,609 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Special Education

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MASTERS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (869,609 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Teaching of History (MAT)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM SEMESTER HOURS REQUIRED 54 (ENTERING WITHOUT LICENSE); 32 (ENTERING WITH LICENSE)

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$28,814.00 (869,609 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Illionois at Chicago เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคุ้มค่าเงินที่สุดอันดับ 7 จากการจัดอันดับโดย Wall Street Journal และ Times Higher Education

  • มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโกด้วยจำนวนนักศึกษา 30,000 คน
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายที่สุดของประเทศ
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
  • มุ่งเน้นการทำวิจัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก