มี 9 หลักสูตรการบัญชีระดับจากUniversity of Illinois At Chicago

usa

3557

44

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science in Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$32,784.00 (996,909 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Finance

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$32,644.00 (992,652 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration: Accounting Emphasis

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MBA

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

15 February 2020

US$28,814.00 (876,188 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Accounting

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 32 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$38,014.00 (1,155,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Business Analytics/Master of Science in Finance

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 56 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$38,014.00 (1,155,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Finance

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 32 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$38,014.00 (1,155,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Finance/Master of Science in Management Information Systems

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 88 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$38,014.00 (1,155,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration/Master of Science in Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM 68 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$38,014.00 (1,155,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration/Master of Science in Accounting

เข้าชม1ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - MINIMUM 68 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$38,014.00 (1,155,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Illionois at Chicago เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคุ้มค่าเงินที่สุดอันดับ 7 จากการจัดอันดับโดย Wall Street Journal และ Times Higher Education

  • มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโกด้วยจำนวนนักศึกษา 30,000 คน
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายที่สุดของประเทศ
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
  • มุ่งเน้นการทำวิจัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก