มี 11 หลักสูตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับจากUniversity of Illinois At Chicago

usa

3617

43

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Pre-Dentistry

เข้าชม18ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 44-46 HOURS

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Health Information Management

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Law

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Medicine

เข้าชม25ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 49-54 HOURS

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Nursing

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 57 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Nutrition

เข้าชม10ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 65 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Occupational Therapy

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 35 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Pharmacy

เข้าชม21ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 76-79 HOURS

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Physical Therapy

เข้าชม18ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 49 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Public Health

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Pre-Veterinary Medicine

เข้าชม33ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 43-44 HOURS

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Illinois At Chicago

มหาวิทยาลัย Illionois at Chicago เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคุ้มค่าเงินที่สุดอันดับ 7 จากการจัดอันดับโดย Wall Street Journal และ Times Higher Education

  • มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโกด้วยจำนวนนักศึกษา 30,000 คน
  • มีบริการนัดหมายทางออนไลน์ทุกวัน
  • การทัวร์ชมวิทยาเขตแบบเสมือนจริงและห้องสมุดวิดีโอออนดีมานด์
  • สัมมนาผ่านเว็บด้านการสมัครเรียน, คณาจารย์และชีวิตในวิทยาเขต