มี 39 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากUniversity of Illinois At Chicago

usa

3524

52

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA with a Major in Economics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

US$31,704.00 (฿ 1,005,128) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BA with a Major in Political Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

US$31,704.00 (฿ 1,005,128) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Disability and Human Development

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

US$31,704.00 (฿ 1,005,128) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Spanish-Economics

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

US$31,704.00 (฿ 1,005,128) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts with a Major in Anthropology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

US$31,704.00 (฿ 1,005,128) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts with a Major in Communication

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

US$31,704.00 (฿ 1,005,128) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts with a Major in Criminology, Law, and Justice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

US$31,704.00 (฿ 1,005,128) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts with a Major in Sociology

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

US$31,704.00 (฿ 1,005,128) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MASTER OF ARTS

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

US$29,684.00 (฿ 941,087) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Communication

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS FROM THE BACCALAUREATE, 64 SEMESTER HOURS FROM THE MBA

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

US$29,684.00 (฿ 941,087) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Criminology, Law, and Justice

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS BEYOND THE BACCALAUREATE DEGREE

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 23 สิงหาคม 2021

US$29,684.00 (฿ 941,087) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Disability Studies

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM 96 SEMESTER HOURS BEYOND THE BACCALAUREATE

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

US$29,684.00 (฿ 941,087) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Illionois at Chicago เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคุ้มค่าเงินที่สุดอันดับ 7 จากการจัดอันดับโดย Wall Street Journal และ Times Higher Education

  • มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโกด้วยจำนวนนักศึกษา 30,000 คน
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายที่สุดของประเทศ
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
  • มุ่งเน้นการทำวิจัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก