มี 23 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากUniversity of Massachusetts - Dartmouth

usa

369

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accelerated BS/MS in Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$30,623.00 (952,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Computer Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$30,623.00 (952,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$30,623.00 (952,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$30,623.00 (952,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Degree in Computer Engineering - Cyber Security

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$30,623.00 (952,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Degree in Computer Science - Software Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$30,623.00 (952,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$30,623.00 (952,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Management Information Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$30,623.00 (952,957 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Management Information Systems - E-Commerce/Digital Business

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BS in Management Information Systems - Technology and Management

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BS/MS in Computer Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS/MS in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 28 ธันวาคม 2020, 19 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้