มี 5 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าระดับจากUniversity of Massachusetts - Dartmouth

usa

250

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Electrical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 125 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 27 ธันวาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$30,673.00 (฿ 956,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS/MS Option in Electrical Engineering or Computer Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 27 ธันวาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$30,673.00 (฿ 956,461) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

19 January 2022

US$22,183.56 (฿ 691,739) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Electrical Engineering Systems

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

US$17,948.00 (฿ 559,664) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MS in Electrical Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

19 January 2022

US$22,183.56 (฿ 691,739) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้