มี 5 หลักสูตรการสื่อสารศึกษาระดับจากUniversity of Massachusetts - Dartmouth

usa

246

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 27 ธันวาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$30,673.00 (฿ 964,966) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in English - Writing, Rhetoric and Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 27 ธันวาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$30,673.00 (฿ 964,966) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Communications

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

US$17,948.00 (฿ 564,640) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Professional Writing and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

US$14,358.00 (฿ 451,700) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Professional Writing and Communication

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

US$22,183.56 (฿ 697,890) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้