มี 6 หลักสูตรจิตวิทยา (ทั่วไป)ระดับจากUniversity of Massachusetts - Dartmouth

usa

299

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 27 ธันวาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$30,673.00 (฿ 932,705) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Combined BA/MA Degree in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 27 ธันวาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$30,673.00 (฿ 932,705) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Psychology: Applied Behavior Analysis

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 March 2021, 19 January 2022

US$28,716.00 (฿ 873,196) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Psychology - Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

US$22,183.56 (฿ 674,558) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Psychology: Applied Behavior Analysis

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

15 March 2021

US$22,183.56 (฿ 674,558) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Psychology: Clinical

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

15 March 2021

US$22,183.56 (฿ 674,558) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้