มี 5 หลักสูตรชีววิทยาทางทะเลระดับจากUniversity of Massachusetts - Dartmouth

usa

246

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor's Degree in Biology - Marine Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 27 ธันวาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$30,673.00 (฿ 964,966) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Marine Science and Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Within seven years

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

19 January 2022

US$22,183.56 (฿ 697,890) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MS in Biology/Marine Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2022

US$22,183.56 (฿ 697,890) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MS in Marine Science and Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

19 January 2022

US$22,183.56 (฿ 697,890) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Professional Science Master's in Marine Science and Technology PSM

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

19 January 2022

US$22,183.56 (฿ 697,890) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้