มี 6 หลักสูตรวิศวกรรมศึกษาระดับจากMissouri University of Science And Technology

usa

69

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Philosophy in Explosives Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

30 April 2021

US$28,882.00 (฿ 878,244) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Geological Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

30 April 2021

US$28,882.00 (฿ 878,244) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Metallurgical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 72 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

30 April 2021

US$28,882.00 (฿ 878,244) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Ceramic Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

30 April 2021

US$28,882.00 (฿ 878,244) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Explosives Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

30 April 2021

US$28,882.00 (฿ 878,244) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Metallurgical Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

30 April 2021

US$28,882.00 (฿ 878,244) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้