มี 5 หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Nevada, Reno

usa

418

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. in Secondary Education and Political Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,086.00 (702,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Secondary Education and Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,086.00 (702,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Secondary Education and Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,086.00 (702,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Secondary Education and Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,086.00 (702,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Secondary Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,086.00 (702,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้