มี 17 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากUniversity of North Carolina At Chapel Hill

usa

468

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 56

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. in Art History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$36,522.00 (1,119,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Dramatic Art

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$36,522.00 (1,119,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Music

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$36,522.00 (1,119,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Studio Art

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$36,522.00 (1,119,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts (B.F.A) in Studio Art

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$36,522.00 (1,119,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts (B.F.A) in Studio Art - Art History Emphasis

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$36,522.00 (1,119,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Music (B.Mus.)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

US$36,522.00 (1,119,410 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Art History

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM 8 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,454.00 (841,473 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Musicology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM 8 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,454.00 (841,473 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Juris Doctor (JD)/Master of Arts in Sports Administration

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.A in Musicology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,454.00 (841,473 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Art History/Master of Science in Library Science or Master of Science in Information Sc ...

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้