มี 8 หลักสูตรสื่อระดับจากUniversity of North Carolina At Chapel Hill

usa

500

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 54

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. in Communication Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 18 สิงหาคม 2020

US$36,522.00 (1,105,375 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Media and Journalism

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 18 สิงหาคม 2020

US$36,522.00 (1,105,375 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Communication

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM 8 YEARS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$28,278.00 (855,862 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Media and Communication

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 TO 4 YEARS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$29,702.00 (898,961 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Juris Doctor (JD)/Doctor of Philosophy (PhD) in Law, Media and Communication

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 116 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Juris Doctor/Master of Arts in Media and Communication (J.D./M.A.).

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 101 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Digital Communication

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Media and Communication

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$33,416.00 (1,011,369 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้