มี 7 หลักสูตรสื่อระดับจากUniversity of North Carolina at Greensboro

usa

222

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. in Communication Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$22,890.00 (696,048 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Media Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$22,890.00 (696,048 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.F.A. in New Media and Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$22,890.00 (696,048 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Professions in Deafness

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124-127 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$22,890.00 (696,048 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Communication Sciences and Disorders

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$22,890.00 (696,048 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Communication Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$21,846.00 (664,302 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Communication Sciences and Disorders

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 66 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$21,846.00 (664,302 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้