มี 46 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Wisconsin-Milwaukee

usa

479

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA in Global Health

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 25 มกราคม 2021

US$21,168.00 (฿ 663,204) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 25 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 25 มกราคม 2021

US$21,168.00 (฿ 663,204) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Biomedical Sciences - Diagnostic Imaging Completion

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 25 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BS in Nursing - Master of Nursing (MN)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 25 มกราคม 2021

US$25,282.00 (฿ 792,098) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Nursing to Doctor of Philosophy (Ph.D)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 25 มกราคม 2021

US$25,282.00 (฿ 792,098) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS to Doctor of Nursing Practice (DNP)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 65

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 25 มกราคม 2021

US$25,282.00 (฿ 792,098) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Direct-Entry Master of Nursing (MN)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 YEARS; 86 CREDITS

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$25,282.00 (฿ 792,098) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Nursing

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS PLAN AND 4 YEARS PLAN

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$25,282.00 (฿ 792,098) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology - Clinical Psychology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$25,282.00 (฿ 792,098) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology - Neuroscience

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$25,282.00 (฿ 792,098) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Educational Psychology MS - Educational Statistics and Measurement

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020, 25 มกราคม 2021

US$25,282.00 (฿ 792,098) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและมีหลายหลักสูตรที่รวมโอกาสการฝึกงานด้านวิชาการไว้ด้วย

  • มหาวิทยาลัยการวิจัยระดับชั้นนำและมีความร่วมมือไปทั่วโลก
  • ตั้งอยู่ใน Milwaukee เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ Wisconsin
  • 195 หลักสูตรการเรียน
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ 18:1