เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 10 หลักสูตรการพยาบาลระดับจากUniversity of Wisconsin-Milwaukee

usa

643

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BS in Nursing - Master of Nursing (MN)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

US$25,282.00 (฿ 783,654) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

BS in Nursing to Doctor of Philosophy (Ph.D)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

US$25,282.00 (฿ 783,654) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

BS to Doctor of Nursing Practice (DNP)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 65

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

US$25,282.00 (฿ 783,654) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Direct-Entry Master of Nursing (MN)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 YEARS; 86 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$25,282.00 (฿ 783,654) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Nursing

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 YEARS PLAN AND 4 YEARS PLAN

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

US$25,282.00 (฿ 783,654) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA - Master of Business Administration/Doctor of Nursing Practice (MBA/DNP)

MBA

เต็มเวลา - 83 CREDITS; 4 YEARS

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

US$25,282.00 (฿ 783,654) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Nursing, BS

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

US$21,168.00 (฿ 656,134) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Nursing, RN to BS Program

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 124 SEMESTER CREDITS

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Post Masters Doctor of Nursing Practice (DNP)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 YEARS; 32 CREDITS

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

RN to Master of Nursing (MN)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 157

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

US$25,282.00 (฿ 783,654) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและมีหลายหลักสูตรที่รวมโอกาสการฝึกงานด้านวิชาการไว้ด้วย

  • มหาวิทยาลัยการวิจัยระดับชั้นนำและมีความร่วมมือไปทั่วโลก
  • ตั้งอยู่ใน Milwaukee เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ Wisconsin
  • 195 หลักสูตรการเรียน
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ 18:1