มี 25 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากCalifornia State University, Fresno

usa

391

3

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. in Art

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Art History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Dance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Fashion Merchandising

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Music - Composition Option

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Music - Instrumental Performance Option

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Music - Jazz Studies Option

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Music - Music as a Liberal Art Option

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Music - Music Education Option, Choral/Vocal Emphasis

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Music - Vocal Performance Option

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Theatre Arts - Acting Emphasis

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Theatre Arts - Design/Technology Emphasis

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$16,089.00 (490,549 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้