มี 15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากCalifornia State University Northridge

usa

903

23

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.S. in Civil Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 126

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Electrical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 126

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Engineering Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Manufacturing Systems Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 121

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 126

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Entrepreneurship and Innovation Management for Engineering Professionals

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Educational Technology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Assistive Technology and Human Services

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Assistive Technology Engineering

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Electrical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 - 33 UNITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Engineering Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Manufacturing Systems Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้