ทั้งหมดที่ California State University, San Bernardino อเมริกา

null

199

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. in Administration Accounting Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration Business Analytics Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration Entrepreneurship Concentration

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration Finance Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration Financial Planning Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration Hospitality Management Concentration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration Human Resource Management Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration Information Systems and Technology Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration International Business Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration Management Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration Marketing Concentration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Administration Public Administration Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - 30 มีนาคม 2020

US$16,431.00 (543,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้