ทั้งหมดที่ Basair Aviation College ออสเตรเลีย

null

70

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Diploma of Aviation (Commercial Pilot Licence - Aeroplane)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - FLYING TIME: 170 HOURS; THEORY HOURS: 199 HOURS

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020, กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Aviation (Flight Instructor)

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - FLYING TIME: 33.5 HOURS; THEORY HOURS: 226 HOURS

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Aviation (Instrument Rating)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - FLYING TIME: 56 HOURS; THEORY HOURS: 96 HOURS

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020, กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้