มี 1 หลักสูตรการวิเคราะห์โดยเครืองมือระดับจากBasair Aviation College

australia

57

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Diploma of Aviation (Instrument Rating)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - FLYING TIME: 56 HOURS; THEORY HOURS: 96 HOURS

เริ่มเรียน - 26 เมษายน 2021, 24 พฤษภาคม 2021, 5 กรกฎาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้